Nově FRE-PRO POINT místa! více zde

Historie Společnosti

 • 1991

  1991 - Začínáme!

 • 1992

  1992 - současní majitelé a jednatelé
   Kalvei s.r.o., Ivo a
   Věra Kalinovi, zahajují
   podnikání pod názvem VERA, 
  spolupracují
   s německou firmou Danublus a dodávají
  do ČR hygienické dávkovače
   a zásobníky
   HYGOLET.

 • 1993

  1993 - Zahájení spolupráce s rakouskou
   společností 
  Hagleitner Hygiene, kromě
   hygienických systémů 
  dodáváme nyní
   i
   profesionální úklidovou chemii.

  - otevíráme 1. prodejnu a vzorkovnu
   v
   Uherském 
  Hradišti, firma se rozrůstá
   o první
   zaměstnance, 
  prodáváme v
   ČR
   značku Georgia Pacific

 • 1994

  1994 - Vítězíme v prodeji nad dvěma
   dalšími 
  českými distributory, nad firmou
   VENCL z Prahy a
  nad prodejcem z
   Českých
   Budějovic, a získáváme tak
  od firmy
   Hagleitner výhradní zastoupení
   pro český trh

  Od podzimu působíme pod novým názvem,
  HAGLEITNER ČR, v.o.s., a od Hagleitner
   Hygiene 
  koncem roku získáváme ocenění:
   "Nejlepší 
  distributor roku".

 • 1995

  1995 - otvíráme 3 pobočky v ČR:
  v Chrudimi,
  v Příbrami a také v Praze.

  V druhé polovině 90. let zařazujeme
   do
  sortimentu
  vonný program a začínáme
  spolupracovat s
  dodavateli dávkovačů
  vůně Bobson a s
  francouzskými výrobci
  prostorových parfémů.
  Postupně se
  stáváme největším dodavatelem
  produktů pro provonění
  interiérů v ČR.

 • 2000

  2000 - zboží Hagleitner již není hlavní
  náplní činnosti
  firmy, proto dochází
  ke
  změně názvu. Nový název
  KALVEI s.r.o.
  vznikl v roce 2000, zkratkou jmen
  majitelů:
  KALinovi, VEra, Ivo.

  Sídlo společnosti se stěhuje do Prahy.
  Místo malé
  pobočky v Dejvicích vzniká
  reprezetativní sídlo na
   Vinohradech.

  2000 - 2004 firma významně
  roste.
  Hagleitner
  Hygiene z Rakouska
  se snaží
  obnovit postavení
  výhradního dodavatele.

 • 2004

  2004 - Hagleitner se snaží bezplatně
  vstoupit do
   společnosti. Nabídku
  odmítáme,
  spolupráci s
   Hagleitnerem
  omezujeme
  na minimum a hledáme
  nové
  zajímavé dodavatele.

  Navazujeme spolupráci s americkým
  výrobcem
  profeionálních vonných
  produktů FRESHPRODUCTS,
   LLC,
  s výrobcem profesionální úklidové
  chemie
  INTERCHEM ITALIA a s
  evropskou
  pobočkou Georgia
  Pacific.

 • 2005

  2005 - stěhujeme sídlo firmy do větších
  prostor na
  Americké ulici, v Praze
  na Vinohradech.

 • 2007

  2007 - na veletrhu FORARCH slavíme
  15. narozeniny
  a v následujících letech
  dále rosteme! Podařilo se
   stabilizovat
  tým
  doplněný o nové odborníky, zajímavě
   navýšit
  obrat a získat zajímavé odběratele
  Freshproducts z okolních zemí.

 • 2009

  2009 - navazujeme kontakty s novým
  dodavatelem
  velkokapacitních difusérů
  pro
  provonění interiérů z
   Francie a stáváme
  se oficiálním distributorem
  Kimberly
  Clark Professional.

 • 2011

  2011 - tým společnosti absolvuje
  na
  pozvání společnosti
   Georgia Pacific
  vícedenní workshop v holandském Cuiku.

 • 2012

  2012 - na veletrhu ISSA INTERCLEAN
  v Amsterdamu
  získáváme výhradní
  zastoupení
  Fresh Products pro
  země
  střední
  a východní Evropy.

  Vzniká náš vlastní brand FRE-PRO
  dobýváme 16 zemí
  přiděleného území.
  Společnosti se dále daří i v prodeji
  Kimberly Clark a Georgia Pacific!

 • 2013

  2013 - FRE-PRO se skvěle prodává
  především na
   Slovensku, ve Slovinsku,
  v Makedonii, Srbsku a Polsku.
   Evropská
  Georgia Pacific je prodána společnosti
  SCA
  a její
  značce Tork. Stále patříme
  k nejlepším distributorům.

  - Významně vzrůstá i spolupráce s
  Interchemem. Stáváme
  se výhradními
  dodavateli hygienických, vonných
  chemických
  a úklidových produktů
  pro KFC, Starbucks
  a
   další řetězce.
  Provoňujeme obchodní
  centra Černý
  most,
   Nový Smíchov,
  Chodov apod.

 • 2014

  2014 - brand FRE-PRO se stává
  registrovanou
  značkou. Na
   základě
  výsledků získáváme
  výhradní zastoupení
  od
   FreshProducts
  také pro celé Německo.

 • 2015

  2015 - Měníme firemní design,
  získáváme
  desítky nových
  odběratelů
  FRE-PRO
  v Německu, účastníme se
  veletrhů
  ve
   Varšavě a v Berlíně.

 • 2016

  2016 - Rozšiřujeme obchodní tým, získáváme zakázky

  od významných společností. Ve spolupráci s

  Fresh Products (USA) opět vystavujeme na

  ISSA Interclean Amsterdam. Pořádáme celou řadu

  prezentací na německých Hausmesse a Housekeeping.

 • 2017

  2017 - Rozšiřujeme pražské středisko o nové kanceláře

   a nabíráme nové zaměstnance.

 • 2019

  2019 - Stěhujeme náš sklad do nové a moderní haly

  a rozšiřujeme tak své skladové kapacity.

 • 2021

  2021 - Mezi klienty jsou stále oblíbenější difuzéry
  a vonné esence Carpex. Rozrůstáme se o další
  zajímavé odběratele a plníme naše cíle.